Ava teenused Elektrisüsteemid

Kaasaegse ja moodsa kinnisvara ülalpidamine vajab haritud ja erioskustega inimesi, kelle ülesannete hulka kuulub ka energiamajanduse juhtimine.

  • Elektripaigaldiste ülevaatus
  • Elektripaigaldiste käit
  • Elektrikäit
  • Elektrikäidu korraldus ja teostus ( A pädevus ) s.h. alajaamade käit
  • Evakuatsioon, avariivalgustus
Võta ühendust Elektrisüsteemid

Võta ühendust