Ava teenused LEED

Insener­üksus

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikaat

Tegemist on rahvusvaheliselt tuntud sertifikaadiga, millega tunnustatakse hooneid, mille projekteerimisel, ehitamisel ja kasutamisel järgitakse keskkonnasäästu ja säästva arengu põhimõtteid. Põhinedes LEEDi sertifitseerimistoimingutel ja projekteerimislahendustel on LEED projektide eesmärk:

 • võimaldada hoone kasutajatele keskkonnasõbralikku transpordiühendust;
 • suurendada ressursside tõhusat kasutust;
 • vähendada energia- ja veetarbimist;
 • täiustada jäätmekäitlust;
 • vähendada ehitustööde mõju keskkonnale;
 • parandada mikrokliimat ja tööga rahulolu.

Tänaseks on välja töötatud kümneid erinevaid LEED-i hindamissüsteeme, mis tagavad piisava paindlikkuse, et olenemata hoone tüübist, oleks sellele võimalik LEED sertifikaat saavutada. Iga hindamissüsteem grupeerib nõudmised, mis vastavad valitud hoone ja projekti tüübile. Hindamissüsteemid võib jaotada viieks põhikategooriaks:

 • LEED sertifikaat uuele hoonele (siia alla kuuluvad alamkategooriatena näiteks LEED sertifikaat haiglatele, koolidele, kaubanduspindadele jne);
 • LEED sertifikaat olemasolevale hoonele;
 • LEED sertifikaat sisekujundusele;
 • LEED sertifikaat naabruskonna arendusele;
 • LEED sertifikaat eramajadele.

LEED sertifikaat on jaotatud neljaks erinevaks tasemeks, olenevalt saavutatud punktide kogusummast: Certified (40-49 punkti), Silver (50-59 punkti), Gold (60-79 punkti) ja Platinum (80+ punkti). Punkte antakse vastavalt viiele põhikategooriale:

 • hoone asukoht ja hoone ehitamine;
 • veekasutus;
 • energiakasutus - hoone kütmine, jahutamine ja elektritarbimine;
 • materjalide ja ressursside kasutus;
 • sisekeskkonna kvaliteet ja seal töötavate inimeste rahulolu.

 

Meie tehtud tööd:

Navigatori Ärimaja - LEED Gold 2014

 

Viru Keskus - LEED Platinum 2019. Foto: Tiit Mõtus

 

Ärihoone Explorer - LEED Platinum 2016

 

opik

Öpiku Maja A torn - LEED Gold 2017

 

Öpiku Maja B torn - LEED Platinum 2019. Foto: Marek Metslaid

 

Võta ühendust LEED

Võta ühendust